HOME

Dharenso är född i Stockholm och uppväxt i en köpmannafamilj med goda sociala
kompetenser som lade grunden för honom som människa och yrkesman.
Sin trygga uppväxt har öppnat upp för nyfikenhet för sin utveckling som människa.

Dharenso har gått igenom flera utbildningar inom ramen av personlig utveckling och ledarskap. Allt detta har format honom till en lugn och stabil vuxen med välgrundat ansvar inom både yrkesliv och privatliv. Hand i hand med ansvaret går hans förmåga att respektera andra människor, kollegor, deras åsikter och kompetenser.

Dharenso är en god lyssnare och har förmågan att lyfta fram andra människors positiva egenskaper. Det gör han seriöst och med enkelhet, och då det behövs, med god portion humor och glädje.

Genom att äta och dricka sunt och genom att motionera regelbundet, håller hans sig i god fysisk form och är frisk.
Dharenso tycker om att arbeta tillsammans med andra och är känd för att vara en tillgång som skapar god stämning och gemenskap, både på arbetsplatsen och i privata sammanhang.
Sedan år 2012 bor han med min älskade hustru Smilla på Tranebergs Strand i Alvik, Bromma

This is the true joy in life

This is the true joy in life,
the being used for a purpose
recognized by yourself as a mighty one;
the being a force of nature instead of a feverish,
selfish little cloud of ailments and grievances complaining
that the world will not devote itself to making you happy.
I am of the opinion that my life belongs to the whole community
and as long as I live it is my privilege to do for it whatever I can.

I want to be thoroughly used up when I die,
for the harder I work the more I live.
I rejoice in life for its own sake.
Life is no brief candle to me.
It is a sort of splendid torch which I have
got hold of for the moment, and I want to
make it burn as brightly as possible before
handing it on to future generations.

George Bernard Shaw
From Man and Superman

Dedicatory letter

Dharenso och Smilla på
semester i Grekland
Aftonbladet sprider kärlek med krigsrubriker!